Αγγλικός όρος

gray matter

Ορισμός

Νευρικός ιστός που αποτελείται κυρίως από κυτταρικά σώματα νευρώνων παρά από τις εμμύελες αποφυάδες τους. Ο όρος αποδίδεται γενικά στις φαιές περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, που περιλαμβάνουν τον εγκεφαλικό φλοιό, τα βασικά γάγγλια και τους πυρήνες του εγκεφάλου και τις φαιές στήλες του νωτιαίου μυελού, που σχηματίζουν μία περιοχή σχήματος «Π», η οποία περιβάλλεται από λευκή ουσία. Συμπαθητικά γάγγλια και νεύρα μπορεί, επίσης, να είναι φαιά.

Συνώνυμο

substantia grisea

Κύριος όρος

matter