Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Η

Βρέθηκαν 36 λήμματα

Ηλεκτρομυογραφία

Η προετοιμασία, μελέτη και ερμηνεία των ηλεκτρομυογραφημάτων.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η δοκιμασία χρησιμοποιείται για να καθορίσει κατά πόσο η αντιλαμβανόμενη από τον ασθενή μυϊκή αδυναμία οφείλεται σε...

Ηλεκτρόνιο

Ένα εξαιρετικά μικροσκοπικό σωματίδιο με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον πυρηνα ενός ατόμου. Η μάζα του είναι περίπου το 1/840 της μάζας ενός ατόμου υδρογόνου η 9.11 ...

Ηλεκτροσπασμοθεραπεία

Η χρήση ηλεκτροσόκ για την πρόκληση σπασμών και η -με τον τρόπο αυτό- θεραπεία φαρμακοανθεκτικών ψυχιατρικών διαταραχών, όπως μερικές περιπτώσεις μείζονος κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής, αυτοκτο...

Ηλεκτροφόρηοη

Η κίνηση φορτισμένων κολλοειδών σωματιδίων μέσα σε ένα μέσον στο οποίο είναι διασκορπισμένα ως αποτέλεσμα μεταβολών στο ηλεκτρικό δυναμικό. Οι ηλεκτροφορητικές μέθοδοι είναι χρησιμες στην ανάλυση τ...

Ηλεκτροφυσιολογία

1. Πεδίο έρευνας που ασχολείται με τις σχέσεις των σωματικών λειτουργιών με τα ηλεκτρικά φαινόμενα (πχ. τα αποτελέσματα της ηλεκτρικής διέγερσης στους ιστούς, την παραγωγή ηλεκτρικών ρευμάτων από ό...

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό της αιτίας των απειλητικών για τη ζωή καρδιακών αρρυθμιών και τα αποτελέσματα της θεραπείας για την πρόληψη τους. Η EPS χρησιμοποιείται συνήθως μετ...

Ηλεκτροχειρουργική

Χειρουργική επέμβαση με τη χρηση ενός οργάνου που μετατρέπει τον ηλεκτρισμό σε θερμότητα για τη διενέργεια τομών, καυτηριασμού, πηξης και συγκόλλησης των ιστών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυνητικές (αλλά σπάνιες) επι...

Ημικό

Στην ανθρωπολογία και στη διαπολιτισμική ιατρική, ο σχετικός με έναν τύπο ανάλυσης της νόσου που εστιάζει στην κουλτούρα του ασθενούς. Η οπτικη αυτη της ανάλυσης εστιάζει στην υποκειμενικη εμπειρί...

Ημικρανία

Μια οικογενής διαταραχή που χαρακτηρίζεται από περιοδικές, συνήθως ετερόπλευρες, σφύζουσες κεφαλαλγίες, οι οποίες ξεκινούν στην παιδική ηλικία ή στην πρώιμη ενήλικη ζωή και τείνουν να υποτροπιά...

Ημιπληγία

Παράλυση της μιας πλευράς του σώματος, η οποία συνήθως οφείλεται σε βλάβη των φλοιονωτιαίων οδών του κεντρικού νευρικού συστήματος.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η πιο συχνή αιτία ημιπληγίας είναι το εγκεφαλικό επει...

Ηπαρίνη

Ένα παρεντερικό αντιπηκτικό φάρμακο με ταχύτερη δράση από την βαρφαρίνη ή τα παράγωγά της. Αποτελείται από πολυσακχαρίτες που αναστέλλουν την πήξη, σχηματίζοντας μία αντιθρομβίνη που αποτρέπει την ...

Ηπατικό απόστημα

Μια εντοπισμένη συλλογή πύου στο ήπαρ, η οποία προκαλείται από παθογόνους οργανισμούς όπως τα είδη Streptococcus, Staphylococcus ή το είδος Entamoeba histolytica.ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο ασθενής εμφανίζει υ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό