Αγγλικός όρος

electrophoresis

Ορισμός

Η κίνηση φορτισμένων κολλοειδών σωματιδίων μέσα σε ένα μέσον στο οποίο είναι διασκορπισμένα ως αποτέλεσμα μεταβολών στο ηλεκτρικό δυναμικό. Οι ηλεκτροφορητικές μέθοδοι είναι χρησιμες στην ανάλυση των μειγμάτων πρωτεϊνών, επειδη τα πρωτεϊνικά σωματίδια κινούνται με διαφορετικές ταχΰτητες οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των φορτίων που φέρουν τα σωματίδια.

Ετυμολογία

[" + phoresis, φόρησις]