Αγγλικός όρος

electrosurgery

Ορισμός

Χειρουργική επέμβαση με τη χρηση ενός οργάνου που μετατρέπει τον ηλεκτρισμό σε θερμότητα για τη διενέργεια τομών, καυτηριασμού, πηξης και συγκόλλησης των ιστών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυνητικές (αλλά σπάνιες) επιπλοκές της ηλεκτροχειρουργικής περιλαμβάνουν μη αναμενόμενα εγκαύματα, παρεμβολή σε εμφυτευμένες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές), πυρκαγιά σε χειρουργικές αίθουσες και έκθεση σε βλαπτικά αέρια.