Αγγλικός όρος

abscess of liver

Ορισμός

Μια εντοπισμένη συλλογή πύου στο ήπαρ, η οποία προκαλείται από παθογόνους οργανισμούς όπως τα είδη Streptococcus, Staphylococcus ή το είδος Entamoeba histolytica.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο ασθενής εμφανίζει υψηλό πυρετό, εφίδρωση και ρίγη, και ένα διογκωμένο, επώδυνο, ευαίσθητο ήπαρ, το οποίο μπορεί να είναι μόνιμα διογκωμένο ή και να αυξομειώνεται. Πύον μπορεί να ληφθεί με αναρρόφηση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Τα εμβολικά (πολλαπλά) αποστήματα είναι γενικά μοιραία. Τα τραυματικά αποστήματα, ή εκείνα που οφείλονται σε εντερική αμοιβάδωση, μπορεί να τερματισθούν ευνοϊκά μετά από αυθόρμητη ή ιατρικά επαγόμενη παροχέτευση.

Κύριος όρος


liver