Αγγλικός όρος

electron

Ορισμός

Ένα εξαιρετικά μικροσκοπικό σωματίδιο με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον πυρηνα ενός ατόμου. Η μάζα του είναι περίπου το 1/840 της μάζας ενός ατόμου υδρογόνου η 9.11 Χ 10-28 g. Το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο είναι 1.602 Χ 10-19 coulombs. Όταν εκλΰονται από ραδιενεργά στοιχεία, τα ηλεκτρόνια είναι γνωστά ως σωματίδια β ή ακτίνες β.

Ετυμολογία

[Ελλ elektron, ήλεκτρο]