Αγγλικός όρος

hemiplegia

Ορισμός

Παράλυση της μιας πλευράς του σώματος, η οποία συνήθως οφείλεται σε βλάβη των φλοιονωτιαίων οδών του κεντρικού νευρικού συστήματος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η πιο συχνή αιτία ημιπληγίας είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο που οφείλεται σε θρόμβωση, εγκεφαλική αιμορραγία ή εγκεφαλική εμβολή. Όγκοι είναι υπεύθυνοι για την ημιπληγία σε μικρότερο αριθμό ασθενών.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο ασθενής δεν θα είναι σε θέση να κινήσει το χέρι και/ ή το πόδι ή τους προσωπικούς μύες στη μία πλευρά του σώματος. Συνήθως η παράλυση είναι πιο πλήρης στους εγγύς μύες (π.χ., του ώμου ή του ισχίου) παρά στους περιφερικότερους μύες των χεριών ή των ποδιών. Αν ο μη επικρατής βρεγματικός λοβός του εγκεφάλου πάθει βλάβη (π.χ., μετά από απόφραξη της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας σε αυτήν την πλευρά), ο ασθενής μπορεί να αγνοεί την παράλυτη πλευρά του σώματος του. Μπορεί να αρνείται τα νευρολογικά ελλείμματα σε αυτήν την πλευρά και να μην είναι σε θέση να δει ή να αισθανθεί τα ερεθίσματα που παρουσιάζονται στο προσβεβλημένο ημιμόριο του σώματος του ή στο αντίστοιχο οπτικό πεδίο.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Παρέχεται βοήθεια με ενεργητικές κινήσεις στα μη προσβεβλημένα άκρα και με παθητικές κινήσεις στα προσβεβλημένα άκρα. Ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή στην αποκατάσταση μέσω της φυσικοθεραπείας και της εργασιοθεραπείας. Ο ασθενής διδάσκεται πώς να χρησιμοποιεί τα μη προσβεβλημένα άκρα για να μετακινείται και πώς να ασκεί τα προσβλημένα άκρα για να διατηρήσει την κινητικότητα των αρθρώσεων, να προλάβει τις συσπάσεις και να διατηρήσει το μυϊκό τόνο και τη μυϊκή ισχύ. Ο ασθενής προστατεύεται από κακώσεις μέσω της χρήσης υποστηρικτικών συσκευών για την πρόληψη υπεξάρθρωσης ή παρεκτόπισης των προσβεβλημένων αρθρώσεων. Ο ασθενής και η οικογένειά του διδάσκονται πώς να χρησιμοποιούν τις βοηθητικές συσκευές (π.χ., αναρτήρες, νάρθηκες, «πι») και τους εξηγούνται οι στόχοι και οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην αποκατάσταση. Τόσο ο ασθενής, όσο και η οικογένειά του ενθαρρύνονται να συζητούν τους φόβους και τους προβληματισμούς τους και στηρίζονται παρέχοντάς τους θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης των μεταβολών της λειτουργικότητας του σώματος. Ακόμα παρέχονται ακριβείς πληροφορίες, ρεαλιστικός καθησυχασμός και συναισθηματική υποστήριξη για να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συνώνυμο

hemiparalysis· hemiparesis

Ετυμολογία

[« + plege, πλήγμα]

Υπώνυμος όρος

capsular hemiplegia
cerebral hemiplegia
facial hemiplegia
pontile hemiplegia
spastic hemiplegia
spinal hemiplegia