Αγγλικός όρος

electromyography

Ορισμός

Η προετοιμασία, μελέτη και ερμηνεία των ηλεκτρομυογραφημάτων.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η δοκιμασία χρησιμοποιείται για να καθορίσει κατά πόσο η αντιλαμβανόμενη από τον ασθενή μυϊκή αδυναμία οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα εντός του μυός η σε κάποιο πρόβλημα στο νεύρο που τον τροφοδοτεί. Αποτελεί μια επεμβατική δοκιμασία. Διενεργείται με την εισαγωγή βελονών στους μύες και μετρώντας την απάντηση τους σε ηλεκτρική διέγερση. Οι κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν άλγος κατά την τοποθέτηση των βελονών, αιμορραγία η μόλυνση. Η αιμορραγία και η μόλυνση συμβαίνουν σπάνια. Ο ασθενής αισθάνεται ηλεκτρικές διεγέρσεις στους μυς που εξετάζονται στη διάρκεια της EMG. Εφόσον ο ασθενής κατανοεί τη δοκιμασία και επιθυμεί να προχωρήσει, πρέπει να επιδείξει προθυμία με το να συμπληρώσει ένα έντυπο συγκατάθεσης. Μια συνηθισμένη δοκιμασία EMG διαρκεί από 15 έως 90 λεπτά. Ο ασθενής τοποθετείται σε μια εξεταστική κλίνη η σε μια καρέκλα με τους υπό εξέταση μύες σε ηρεμία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται αντισηπτικό για τον καθαρισμό της περιοχής στην οποία πρόκειται να εισαχθούν οι βελόνες και τοποθετείται μια μεταλλική πλάκα κάτω από το μυ (η τους μύες) που πρόκειται να εξεταστεί. Διάφορα λεπτά ηλεκτρόδια εισάγονται τότε διαμέσου του δέρματος στο μυ. Η ηλεκτρική δραστηριότητα του μυ καταγράφεται στην ηρεμία και μετά από εκούσια σύσπαση. Η ηλεκτρική δραστηριότητα καθίσταται αντιληπτή μέσω ενός ακουστικού ενισχυτή. Είναι επίσης ορατή μέσω ενός καθοδικού παλμογράφου και καταγράφεται σε χαρτί γραφικών. Μετά από την εξέταση, ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί να λάβει ένα ήπιο αναλγητικό η/και να τοποθετήσει θερμά επιθέματα στο μυ για τον πόνο. Τα σημεία εισαγωγής των βελονών πρέπει να παρακολουθούνται και να ενημερώνεται ο φροντιστής πρωτοβάθμιας υγείας του ασθενούς σε περίπτωση που εμφανιστούν σημεία αιμορραγίας, αιματώματος ή μόλυνσης.

Συντομογραφία

EMG

Ετυμολογία

[" + " + graphein, γράφω]