Αγγλικός όρος

emic

Ορισμός

Στην ανθρωπολογία και στη διαπολιτισμική ιατρική, ο σχετικός με έναν τύπο ανάλυσης της νόσου που εστιάζει στην κουλτούρα του ασθενούς. Η οπτικη αυτη της ανάλυσης εστιάζει στην υποκειμενικη εμπειρία και στις πολιτισμικές πεποιθησεις σχετικά με την εμπειρία της νόσου. Για παράδειγμα, σε ψυχιατρικά νοσοκομεία στις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι η νόσος τους προέρχεται από μάγια ή είναι αποτέλεσμα κατάρας από κακά πνεύματα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επαγγελματίας υγείας στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής θα ζητήσει από τον τοπικό επαγγελματία υγείας να συμβουλεύσει τον ασθενή εκτός από την παροχή φροντίδας στα πλαίσια του παραδοσιακού συστήματος φροντίδας υγείας.