Αγγλικός όρος

electromagnetic field

Ορισμός

Όλες οι μορφές ενέργειας που πηγάζουν από μια ηλεκτρική πηγή. Περιλαμβάνονται όλα τα πεδία που παράγονται από την οπτική, τη ραδιοακτινοβολία, τις ακτίνες Χ και τις ακτίνες γ. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα των πεδίων που παράγονται, τόσο περισσότερη ενέργεια περιέχουν. Επομένως, η εκπεμπόμενη ενέργεια της συχνότητας 60 κύκλων το δευτερόλεπτο συνηθισμένης οικιακής ηλεκτρικής γραμμής είναι αρκετά μικρή. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της παρατεταμένης έκθεσης στο EMF δεν είναι καλώς κατανοητά.

Συντομογραφία

EMF