Αγγλικός όρος

alkali poisoning

Ορισμός

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χορηγούνται από του στόματος μεγάλες ποσότητες νερού. Συνήθως είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε ένα ωτορινολαρυγγολόγο. Αν υπάρχει ανάγκη προστασίας των αεραγωγών, εκτελείται τραχειοτομή ή διασωλήνωση. Η μορφίνη είναι χρήσιμη για την ανακούφιση του άλγους. Η ανάπαυση, η θερμότητα, η ησυχία και η επαρκής λήψη υγρών είναι επιτακτικά.

ΠΡOΣOΧΗ: Τα φάρμακα που προκαλούν εμετό, τα ισχυρά οξέα και η πλύση στομάχου θα πρέπει να αποφεύγονται. Το ισοζύγιο υγρών και ηλεκτρολυτών θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά.

Κύριος όρος

poisoning