Αγγλικός όρος

electrolytic conduction

Ορισμός

Η δίοδος συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, τα οποία έχουν εμβαπτισθεί σε ένα ιοντισμένο διάλυμα. Στα μέταλλα, τα ηλεκτρικά φορτία μεταφέρονται μέσω ηλεκτρονίων απειροελάχιστης μάζας. Στα διαλύματα, τα ηλεκτρικά φορτία μεταφέρονται μέσω ιόντων ηλεκτρολυτών, το καθένα από τα οποία έχει μάζα μερικές χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από αυτή του ηλεκτρονίου. Τα θετικά ιόντα μετακινούνται προς την κάθοδο και τα αρνητικά ιόντα στην άνοδο.