Αγγλικός όρος

carbon dioxide electrode

Ορισμός

Ηλεκτρόδιο αερίων αίματος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα (PCO2) στο αίμα. Η λειτουργία του βασίζεται στη διάχυση του διοξειδίου του άνθρακα από το δείγμα αίματος μέσω μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης σε ένα ρυθμιστικό διάλυμα με επακόλουθη μεταβολή στο pH του διαλύματος.

Συνώνυμο

Severinghaus electrode

Κύριος όρος

electrode