Αγγλικός όρος

electromagnetic wave

Ορισμός

Κυματομορφή που δημιουργείται από την ταυτόχρονη ταλάντωση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου, το ένα κάθετα προς το άλλο. Η κατεύθυνση μετάδοσης του κύματος είναι κάθετη στις ταλαντώσεις. Τα παρακάτω κύματα, σε ανιούσα σειρά συχνότητας και κατιούσα σειρά μήκους κύματος, είναι ηλεκτρομαγνητικά: ραδιοκύματα, τηλεοπτικά κύματα, μικροκύματα, υπέρυθρο φως, ορατό φως, υπεριώδες φως, ακτίνες Χ και ακτίνες γάμμα.

Κύριος όρος

wave