Αγγλικός όρος

electrocardiogram

Ορισμός

Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς, η οποία αποτελείται από κύματα που ονομάζονται P, Q, R, S, T και μερικές φορές U. Το πρώτο, ή κύμα P, προκαλείται από την εκπόλωση των κόλπων, η ηλεκτρική μεταβολή των οποίων προκαλεί τη συστολή των κόλπων. Τα κύματα Q, R και S (σύμπλεγμα QRS) αντιστοιχούν στην εκπόλωση των κοιλιών. Το κύμα Τ αντιστοιχεί στην επαναπόλωση των κοιλιών. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διάδοση του ηλεκτρικού σήματος στα διάφορα τμήματα της καρδιάς και χρησιμοποιείται για τη διάγνωση των διαταραχών του ρυθμού και της αγωγιμότητας, του μυοκαρδιακού εμφράγματος ή της ισχαιμίας, της διάτασης των κόλπων και των κοιλιών και των μεταβολικών διαταραχών, μεταξύ άλλων.

Συντομογραφία

ECG

Ετυμολογία

[" + kardia, καρδιά, + gramma, γράμμα]

Υπώνυμος όρος

exercise electrocardiogram
signal-averaged electrocardiogram