Αγγλικός όρος

electroencephalography

Ορισμός

Η ενίσχυση, καταγραφή και ανάλυση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Η αποκτώμενη καταγραφή ονομάζεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται οτο τριχωτό της κεφαλής σε διάφορα σημεία. Καταγράφεται η διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δυο σημεία. Μπορεί να αποκτηθεί η διαφορά ανάμεσα σε ένα ζεύγος η σε πολλά ζεύγη ταυτόχρονα. Η πιο συχνά παρατηρούμενη μορφη σε ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα υγιούς ενηλικα σε συνθηκες ηρεμίας είναι ο ρυθμός α με 8ό- 12 κΰκλους ανά δευτερόλεπτο. Μια χαρακτηριστική μεταβολή της κυματομορφης εμφανίζεται στη διάρκεια του ύπνου, κατά το άνοιγμα των οφθαλμών και κατά τις περιόδους συγκέντρωσης. Κάποια άτομα που έχουν ενδοκρανιακη νόσο μπορεί να εμφανίσουν ένα φυσιολογικό EEG και άλλα, καθ όλα υγιη, μπορεί να εμφανίσουν παθολογικό EEG. Παρόλα αυτά η χρηση αυτης της διαγνωστικης τεχνικης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρησιμη στη μελέτη της επιληψίας και των επιληπτικών διαταραχών και στον εντοπισμό βλαβών στον εγκέφαλο.