Αγγλικός όρος

vertigo

Ορισμός

To αίσθημα της περιστροφής του ίδιου του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον (υποκειμενικός ίλιγγος) ή των αντικειμένων σε σχέση με το άτομο (αντικειμενικός ίλιγγος). Οι όροι ζάλη, κεφαλαλγία ή λιποθυμία θεωρούνται πολλές φορές λανθασμένα συνώνυμα του ιλίγγου. Ο ίλιγγος μπορεί να οφείλεται σε ποικίλα αίτια, όπως είναι οι παθήσεις του μέσου ωτός· οι τοξικές καταστάσεις από χρήση σαλικυλικών, αλκοόλ ή στρεπτομυκίνης· η ηλίαση· η ορθοστατική υπόταση· ή η τροφική δηλητηρίαση ή οι λοιμώξεις.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Θα πρέπει να εκτιμηθεί το κατά πόσον ο ασθενής βιώνει ένα αίσθημα περιστροφής και ποια είναι ή κατεύθυνσή του· αν ο ίλιγγος είναι διαλείπων και ποια ώρα της ημέρας εμφανίζεται· αν συνδέεται με τη λήψη φαρμάκων, την αλλαγή θέσης στο κρεβάτι, στο επάγγελμα και στην έμμηνο ρύση· αν σχετίζεται με ναυτία και εμέτους ή νυσταγμό και ημικρανίες. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, όπως κάγκελα στο κρεβάτι. Ο ασθενής πρέπει να περπατά σταδιακά μετά από μια αργή, υποβοηθούμενη μετακίνηση από την καθιστή θέση. Το κουδούνι κλήσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε συνεχή βάση· απορροφητικό χαρτί, νερό και άλλα εφόδια θα πρέπει να είναι ευπρόσιτα για τον ασθενή· έπιπλα και άλλα εμπόδια θα πρέπει να απομακρύνονται από τον περιβάλλοντα χώρο. Ο ασθενής που υποβάλλεται σε χειρουργείο του ωτός και υποφέρει από σοβαρό ίλιγγο πρέπει να παραμένει κλινήρης για αρκετές ημέρες και να κινητοποιείται προοδευτικά.

Ετυμολογία

Λατ. vertigo, περιστροφή

Υπώνυμος όρος

alternobaric vertigo
auditory vertigo
benign paroxysmal positional vertigo
central vertigo
cerebral vertigo
epidemic vertigo
epileptic vertigo
essential vertigo
gastric vertigo
horizontal vertigo
hysterical vertigo
labyrinthine vertigo
laryngeal vertigo
objective vertigo
ocular vertigo
organic vertigo
peripheral vertigo
positional vertigo
postural vertigo
rotary vertigo
subjective vertigo
toxic vertigo
vertical vertigo
vestibular vertigo