ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γούναρη 112 Α. Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109633299, 6937043757 e-mail: [email protected] Website: neyrologia.blogspot.com/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Δεύτερη Σχολή Ιατρικής και Χειρουργικής Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Ιταλίας. Διάρκεια σπουδών 6 έτη. Εγγραφή 1981 και πτυχίο το 1987 με τον ανώτερο βαθμό 110/110. Το 1988 απόκτηση διπλώματος ικανότητας άσκησης του επαγγέλματος Ιατρού-Χειρούργου κατόπιν κρατικών εξετάσεων στη Νεάπολη της Ιταλίας και στις 29/6/89 χορήγηση άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος από τη Νομαρχία Αθηνών. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συμμετοχή στην ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Κλινικής και Πειραματικής Φαρμακολογίας της Δεύτερης Σχολής Ιατρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως, με την ιδιότητα του εσωτερικού μαθητευόμενου, από το 1984 έως το 1987. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ: Το 1995 επιτυγχάνει στις εξετάσεις για τίτλο ειδικότητας στην Νευρολογία. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: Ελληνική Νευρολογική Εταιρία. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Από το 1995 έως και το 2004 καθηγητής Νευρολογίας των τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Iατρείο και νευροφυσιολογικό εργαστήριο στην οδό Γούναρη 112 Α. Γλυφάδα ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: neyrologia.blogspot.com/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1) Συμμετοχή σε βιβλίο που εκδόθηκε με την ευκαιρία του "First Joint Meeting of the Italian and Dutch Pharmacological Societies": -Peptides involved in the control of dopamine release from tuberoinfundibular neurones. G. F. Di Renzo, S. Amoroso, M. Taglialatela, G. Kaparos, C. Nappi, L. Annunziato in: Drago F. & Van Ree JM., eds. New Perspectives in Pharmacological Sciences. Florence: the Italian Pharmacological Society, 1987: 68-69. 2) Συμμετοχή στο βιβλίο: Ε. Γ. Παπαγεωργίου - Νευρολογία, εκδ. Γραφικές Τέχνες, Αθήνα 1997 -Τραυματολογία νωτιαίου μυελού, 116 -Συγγενείς ανωμαλίες, 167 -Εγκεφαλική παράλυση, 188 -Στοιχεία μοριακής νευροφυσιολογίας, 207-208 -Τραύματα των περιφερικών νεύρων, 208 -Φυσιοπαθολογία της επιληψίας, 209-210 -Στοιχεία φυσιοπαθολογίας των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, 211-212 -Συμπτωματολογία απόφραξης των εγκεφαλικών αρτηριών, 213-214 -Κλινικές εκδηλώσεις σε βλάβες των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, 215-216 -Μυϊκή αδυναμία, 217 -Συμπτωματολογία και ταξινόμηση παθήσεων νεύρων, 218-219 -Συμπτωματολογία και ταξινόμηση παθήσεων μυών, 219-220 3) Σύγγραμμα για τις ανάγκες των σπουδαστών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθηνών: -Ειδική Νευροφυσιολογία. Γ. Καπαρός, ΤΕΙ Αθηνών 1999 Δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά: 1) Membrane events and ionic processes involved in dopamine release from tuberoinfundibular neurones. I. Effect of the inhibition of the Na+,K+-Adenosine triphosphatase pump by ouabain. M Taglialatela, S. Amoroso, G. Kaparos, F. Maurano, G.F. Di Renzo, L. Annunziato, J Pharm Exp Ther 1988, 246:682-688. 2) Μηχανισμοί ιόντων και διεγερτοτοξικότητα. Γ. Καπαρός, Ιατρική 1995, 67(1): 23-27. 3) Κλινική και δια της αξονικής τομογραφίας μελέτη των ασθενών με παροδικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και ισχαιμικές βλάβες στις βασικές περιοχές του εγκεφάλου (θάλαμος, έσω κάψα, βασικά γάγγλια). Σύγκριση των ευρημάτων προς εκείνα των ασθενών με μόνιμα επεισόδια και αντίστοιχες βλάβες. Γ. Καπαρός, Ν. Μποντόζογλου, Π. Αγγελιδάκης, Ν. Γεωργόπουλος, Α. Ράπτη, Ν. Μπαλάκας. Νευρολογία 1995, 3(4): 106 και Νευρολογικά Θέματα 1996, 3:135-138 4) Παροδικά εγκεφαλικά επεισόδια. Κλινικές και εργαστηριακές συσχετίσεις μεταξύ των ασθενών με και χωρίς έμφρακτο στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Γ. Καπαρός, Α. Ράπτη, Π. Αγγελιδάκης, Ν. Μπαλάκας. Νευρολογία 1995, 3(4): 106-107 και Νευρολογικά Θέματα 1996, 3: 142-144 5) Ευρήματα στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου ασθενών με παροδικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Σύγκριση προς τα ευρήματα ασθενών με μόνιμα επεισόδια. Γ. Καπαρός, Ν. Μπαλάκας. Νευρολογία 1995, 3(4): 120 και Νευρολογικά Θέματα 1996, 3: 139-141 6) Στοιχεία φαρμακολογίας και νεώτερες εξελίξεις στην θεραπεία της νόσου του Parkinson. Γ. Καπαρός. Εγκέφαλος 1996, 1(33): 31-34 7) Η διεγερτική νευρομεταβίβαση και η σχέση της με μνήμη και διεγερτοτοξικότητα. Καπαρός Γ. και Βόττα Μ.Π. Εγκέφαλος 1996, 3(33): 113-119 8) Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τα παροδικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Καπαρός Γ. Ιατρική 1997, 72(3): 261-264 Ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια: 1) Meccanismi ionici e di membrana coinvolti nella liberazione di dopamina indotta da uabaina dai neuroni tuberoinfundibolari ipotalamici. M. Taglialatela, F. Maurano, G. Kaparos, GF. Di Renzo, S. Amoroso, L. Annunziato. Proceedings of the XXIII national congress of the Italian Society of Pharmacology. Sanremo (I): Societa Italiana di Farmacologia, 1986: 46. 2) Ouabain stimulates dopamine release from tuberoinfundibular neurones in a sodium- and calcium-dependent manner. L. Annunziato, S. Amoroso, F. Maurano, G. Kaparos, M. Taglialatela, G.F. Di Renzo. Proceedings of the 16th Annual Meeting of the Society for Neuroscience. Washington (USA): Society for Neuroscience, 1986: §224.8. 3) The Na+-Ca++ exchange antiporter involved in Ca++ transport across the plasma membrane regulates dopamine release from tuberoinfundibular neurones. M. Taglialatela, S. Amoroso, G. Kaparos, G.F. Di Renzo, L. Annunziato. Proceedings of the 5th Capo Boi Conference on Neuroscience. Villasimius (I), 1987: 49. 4) Η διαγνωστική αξία της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στις κρυπτικές εγκεφαλοαγγειακές δυσπλασίες. Α. Ταβερναράκης, Π. Αγγελιδάκης, Γ. Καπαρός, Ν. Μπαλάκας. Εργασίες Εαρινής 9ης Συνάντησης Ελλήνων Νευρολόγων. Καλαμπάκα: Ελληνική Νευρολογική Εταιρία, 1994. 5) Η σημασία της μεταξύ των δυο οφθαλμών διαφοράς των διακυμματικών χρόνων Ν70-Ν135 σε ασθενείς με κατά πλάκας σκλήρυνση και φυσιολογικούς λανθάνοντες χρόνους Ρ100. Ε. Κούτρα, Γ. Καπαρός, Δ. Καράκαλος, Ν. Μπαλάκας. Εργασίες συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας & Κλινικής Νευροφυσιολογίας. Ναύπλιο: Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας & Κλινικής Νευροφυσιολογίας, 1994. 6) Ασυνήθεις προσβολές πολλαπλών εγκεφαλικών συζυγιών επί έρπητος ζωστήρος: Αναφορά σε δύο περιπτώσεις. Γ. Καπαρός, Δ. Καράκαλος, Κλ. Καρυδάκης, Ν. Μπαλάκας. Εργασίες 21ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου. Αθήνα: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 9-1995: 26. 7) Η αξία της μαγνητικής τομογραφίας στην διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Καπαρός Γ., Ευθυμίου Α., Κραβαρίτης Δ., Μπαλάκας Ν. Εργασίες Εαρινής 12ης Συνάντησης Ελλήνων Νευρολόγων. Ιωάννινα: Ελληνική Νευρολογική Εταιρία, 1996.