Διεύθυνση : Βυζαντίου 16 15569
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6536529, 6945-872525

Ημ/νία γεννήσεως: 27 Φεβρουαρίου 1965
Τίτλοι Σπουδών 1985 - 2002
1985 – 1992 Πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός Λίαν Καλώς
1996 – 2001 Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ουρολογίας
2002 Fellow of European Board of Urology
1999- 2004 Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακή εμπειρία 1992 - 1999
1992 – 1993 Department of Nephrology, Division of Medicine, University of Toronto, Toronto Hospital
1996 – 1999 Department of Urology, Pathology and Laboratory Medicine, Mount Sinai Hospital of Toronto, Canada
Κλινική Εμπειρία 1992 – 2002
1993 - 1995 Ως ειδικευόμενος Χειρουργός: Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Σωτηρία Αγγειοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Ελπίς
1996 – 2000 Ως ειδικευόμενος Χειρουργός Ουρολόγος :
Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός με αποσπάσεις στις κάτωθι Κλινικές:
- Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Ευαγγελισμού
- Πλαστική Χειρουργική Κλινική Ευαγγελισμού
- Παιδο-ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία
2001 – 2002 Γ.Π.Ν. Τρίπολης, Κέντρο Υγείας Δημητσάνας, Υπηρεσία Υπαίθρου
Άμισθος Κλινικός Βοηθός Ουρολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού
2002 – Σήμερα Παρούσα Θέση ως Χειρουργός Ουρολόγος: Επιμελητής Β’ Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Επιστημονικό Έργο
· 149 βιβλιογραφικές αναφορές (citation index)
· 17 ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια
· 19 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια
· 9 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
· Συμμετοχή σε 6 Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα
Εκπαιδευτικό Έργο
· Συμμετοχή σε 8 Εθνικά Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια και 1 Διεθνές
· Συμμετοχή σε 11 Διεθνή Συνέδρια και 12 Εθνικά
· Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ουρολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού ως εκπαιδευτής
· Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία ως εκπαιδευτής
· Προσκεκλημένος ομιλητής σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών