Διεύθυνση : Βυζαντίου 16 15569 Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6536529, 6945-872525 Ημ/νία γεννήσεως: 27 Φεβρουαρίου 1965 Τίτλοι Σπουδών 1985 - 2002 1985 – 1992 Πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός Λίαν Καλώς 1996 – 2001 Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ουρολογίας 2002 Fellow of European Board of Urology 1999- 2004 Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακή εμπειρία 1992 - 1999 1992 – 1993 Department of Nephrology, Division of Medicine, University of Toronto, Toronto Hospital 1996 – 1999 Department of Urology, Pathology and Laboratory Medicine, Mount Sinai Hospital of Toronto, Canada Κλινική Εμπειρία 1992 – 2002 1993 - 1995 Ως ειδικευόμενος Χειρουργός: Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Σωτηρία Αγγειοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Ελπίς 1996 – 2000 Ως ειδικευόμενος Χειρουργός Ουρολόγος : Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός με αποσπάσεις στις κάτωθι Κλινικές: - Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Ευαγγελισμού - Πλαστική Χειρουργική Κλινική Ευαγγελισμού - Παιδο-ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία 2001 – 2002 Γ.Π.Ν. Τρίπολης, Κέντρο Υγείας Δημητσάνας, Υπηρεσία Υπαίθρου Άμισθος Κλινικός Βοηθός Ουρολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού 2002 – Σήμερα Παρούσα Θέση ως Χειρουργός Ουρολόγος: Επιμελητής Β’ Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Επιστημονικό Έργο · 149 βιβλιογραφικές αναφορές (citation index) · 17 ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια · 19 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια · 9 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά · Συμμετοχή σε 6 Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα Εκπαιδευτικό Έργο · Συμμετοχή σε 8 Εθνικά Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια και 1 Διεθνές · Συμμετοχή σε 11 Διεθνή Συνέδρια και 12 Εθνικά · Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ουρολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού ως εκπαιδευτής · Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία ως εκπαιδευτής · Προσκεκλημένος ομιλητής σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών