Σκουφά 27 (Κολωνάκι)
Τηλ.: 210 3609 363
e-mail: [email protected]
Website: www.idea-lab.gr

Πνευμονολόγος μετεκπ. στην Αλλεργιολογία και τη Λειτ. Πρωτεωμική.
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημόνων Υγείας (ΠΕΕΥ)

τ. Μέλος Επιστ. Συμβουλίου Αλλεργίας & Ανοσολογίας της American Thoracic Society.

Mέλος της Interasma.