Σκουφά 27 (Κολωνάκι) Τηλ.: 210 3609 363 e-mail: [email protected] Website: www.idea-lab.gr Πνευμονολόγος μετεκπ. στην Αλλεργιολογία και τη Λειτ. Πρωτεωμική. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημόνων Υγείας (ΠΕΕΥ) τ. Μέλος Επιστ. Συμβουλίου Αλλεργίας & Ανοσολογίας της American Thoracic Society. Mέλος της Interasma.