Διεύθυνση: Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία", Λ. Μεσογείων 152, Αθήνα
Τηλέφωνο - FAX 210 7487723
www.hts.org.gr/
e-mail: [email protected]

Σκοποί της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
Η προαγωγή και η προώθηση της γνώσης σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.
Η εκπαίδευση των γιατρών στις νεώτερες απόψεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση των παραπάνω νόσων.
Η μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα αυτά στη χώρα μας και συντάσσει εισηγήσεις προς την πολιτεία σχετικά με τα παραπάνω.
Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης νόσων σχετικών με την Ειδικότητα. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, συμπόσια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες στο κοινό, εκδίδει φυλλάδια και χρησιμοποιεί γενικά κάθε έγκριτη επιστημονική μέθοδο που αποφασίζει το Δ.Σ. και η Γ.Σ. της Εταιρείας. Συνεργάζεται με όμοιες ή παρεμφερείς ελληνικές ή ξένες εταιρείες στα παραπάνω θέματα.