Ο κύριος Καλογερομήτρος Δημήτριος είναι Αν. Καθηγητής Αλλεργιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Τufts της Βοστώνης. Είναι υπεύθυνος της Αλλεργιολογικής Μονάδας του Π.Γ.Ν. Αττικόν, η οποία είναι η πρώτη στην χώρα μας και από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001-2000 από το BSI (British Standard Institute), εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης ποιότητας όσον αφορά όλο το πεδίο δραστηριοτήτων της Αλλεργιολογίας. Έχει αναπτύξει διαπανεπιστημιακές διεθνείς συνεργασίες με τα Πανεπιστημία Tufts της Βοστώνης, Charite του Βερολίνου και Chieti της Ιταλίας.