Ειδικός Υπερτασιολόγος Ευρωπαικής Εταιρείας Υπέρτασης
Λέκτορας Πανεπιστημίου Τζώρτζταουν Ουάσινγκτον ΗΠΑ
Ιατρικό Κέντρο MEDITON Αθήνα

Τηλέφωνο 6932416145