Επίτιμος Διευθυντής Γυναικολογίας Basingstoke & N.Hampshire Hospital NHS Trust, UK Ιατρείο: Αδριανουπόλεως 53, Θεσσαλονίκη Στην Αθήνα θα βρίσκομαι στην κλινική ΙΑΣΩ - Κηφισίας 39 τηλ: 23130-14196 κινητό: 6974-553451 Website: www.drpapanikolaou.gr Ο Δρ. Παπανικολάου είναι ένας από τους πρώτους μαιευτήρες / γυναικολόγους στην Ελλάδα με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικού ενδιαφέροντος (Advanced Training Specialty Module) από το Royal College Obstetrics & Gynaecology του Ην. Βασιλείου στην Ουρογυναικολογία, ακράτεια και χειρουργική πυελικού εδάφους. Εξειδικεύτηκε εξολοκλήρου στο Ην. Βασίλειο από το 2003 στην ειδικότητα της Μαιευτικής / Γυναικολογίας. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στη μονάδα υπογονιμότητας του Jessop Wing Hospital of Sheffield.και επιμελητής στο πανεπιστημιακό νοσοκομείου Addenbrookes του Cambridge. Απέκτησε τον τίτλο της Ουρογυναικολογίας από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων / Γυναικολόγων της Μ. Βρετανίας το 2010 και στη συνέχεια έγινε Διευθυντής (Consultant) στη Μαιευτική / Γυναικολογία στο νοσοκομείο του Basingstoke της Μεγ. Βρετανίας στο τμήμα της Πλαστικής / Αισθητικής και Επανορθωτικής χειρουργικής κόλπου – πυελικού εδάφους. Από το 2011 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και ιδιωτεύει, ενώ παράλληλα συνεχίζει να κατέχει τον τίτλο του επίτιμου (honorary) διευθυντή στην Αγγλία. Έχει έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα με παρουσιάσεις εργασιών και ομιλίες στα παρακάτω διεθνή συνέδρια: • International Urogynaecology Association (IUGA), 2010, Toronto, Canada • Pan-Hellenic Urology Congress 2010, Limassol, Cyprus • Pan-Hellenic Urogynaecology Congress , 2010, Athens, Greece • Federetion International Obs & Gynae (FIGO), 2009, Cape Town, S. Africa • Royal College Obs & Gynae Int. Congress (RCOG), 2009, Abu Dhabi, UAE • International Urogynaecology Association (IUGA), 2009, Como, Italy • International Urogynaecology Association (IUGA), 2008, Taipei, Taiwan • International Continence Society (ICS), 2008, San Francisco, USA • International Urogynaecology Association (IUGA), 2007, Cancun, Mexico • International Urogynaecology Association (IUGA), 2006 , Athens, Greece Διετέλεσε τιμητικά πρόεδρος επιστημονικής συνεδρίας στο τελευταίο παγκόσμιο συνέδριο Μαιευτικής / Γυναικολογίας στο Cape Town, S.Africa. Έχει δημοσιεύσει τα παρακάτω άρθρα σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με υψηλό impact factor: • Transperineal ultrasound to assess the effect of Tension-Free Vaginal tape (TVT) position on flow rates. Ultrasound Obstet Gynecol 2010, Sep:36 (3): 379-83 • Retropubic urethrolysis of colposuspension: Does it improve voiding and overactive bladder symptoms?: Journal Obstet Gynecol 2008, Vol 28 (8): 783-6 • The effect of local anaesthetic infiltration on Urethral function during the Tension free Vaginal Tape procedure: Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008, 19: 839-841 • Treating urethral sphincter damage caused by long-term urethral catheterisation with a Zuidex periurethral injection and suprapubic catheter: Journal Obstet Gynecol 2008, Vol 28 (3): 361-362 • Prediction of early postoperative urinary retention after tension-free vaginal tape: Journal Obstet Gynecol. 2008, Vol 28 (1): 89-92 • Use of Growth Hormone (GH) in patients with Turner Syndrome in Greece: Gynaecol and Paed Cron 2006, Vol 6 (I): 45-53 • Prediction of early postoperative urinary retention after tension-free vaginal tape: Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunc 2007, Vol 18, Suppl 1, No: 278 • Urodynamics for everyone before prolapsed surgery? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009, Vol 20, Suppl 2, S131 • Effect of the urethral position of the tension free vaginal tape (TVT) on voiding function. Int Urogynecol J P Floor Dysfunc 2009, Vol 20, Suppl 3, S345J Ταυτόχρονα, συνεχίζει την ερευνητική του δραστηριότητα πάνω στην γυναικεία ακράτεια και πρόπτωση με διάφορες τρέχουσες εργασίες και ερευνητικά πρωτόκολλα που θα παρουσιαστούν στα επόμενα διεθνή συνέδρια. Έχει αναγνωρισμένους τίτλους από τα κάτωθι εκπαιδευτικά courses: • Collaborative Leadership Course (managerial course) • Pelvic Floor Surgery Master Class • Advanced Neonatal Life support • Urodynamics Special Skills Module • STAN (Fetal ST analyzer) training course • Basic Theoretical Colposcopy Course • 3rd & 4th Degree Perineal Tear Course • DFFP (Diploma Family Planning) course • ALSO (Advanced Life Support Obstetrics) • Basic Obstetric Ultrasound course • K-2 (Fetal cardiotocography) course • ATLS (Advanced Trauma Life Support) • Basic Surgical Skills course • Basic Statistics course • Making effective medical presentations