Κιν. 948184073
e-mail: [email protected]

Ακαδημαϊκές Σπουδές:

1998 – 2005 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου L’ Aquila, Ιταλία Κάτοχος του Ευρωπαικού τίτλου Ουρολογίας Νοέμβριος 2012 FEBU Γραπτή Εξέταση (Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα) Ιούνιος 2012 FEBU Προφορική Εξέταση (Βρυξέλλες,Βέλγιο)

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:
Μάρτιος 2005 Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, Νομός Αμπρούτζο, Διεύθυνση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Ιταλία Μάρτιος 2005 Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος Νομός Αχαΐας, Διεύθυνση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Ελλάδα Ιούλιος 2013

Πιστοποίηση Τίτλου Ειδικότητας στην Ουρολογία, Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας, Ελλάδα Μεταπτυχιακή εμπειρία: Δεκέμβριος 2010 - Νοέμβριος 2013 Ειδικευόμενος στην Ουρολογική κλινική, Αντικαρκινικό νοσοκομείο Αθηνών 'Ο Άγιος Σάββας' Μάρτιος 2009 - Νοέμβρης 2010, Ειδικευόμενος στην Ουρολογική κλινική, Γενικό Νομαρχιακό νοσοκομείο Κορίνθου Μάρτιος 2008 - Μάρτιος 2009, Ειδικευόμενος στην Χειρουργική κλινική, Γενικό Νομαρχιακό νοσοκομείο Κορίνθου Νοέμβριος 2006 - Αύγουστος 2008, Υπηρεσία υπαίθρου, Άγονο Αγροτικό Ιατρείο, Ανθηρό, Κέντρο Υγείας Μουζακίου, Νομός Καρδίτσας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

1. Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ουρολογικών ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτική παράγοντες. Ιnfo Urology,
Χ. Φλιάτουρας, Β. Κλάψας, Λ. Φασούλης Κλινική έρευνα

• Υπο - ερευνητής στην κλινική δοκιμή VEG113387 : Μια τυχαιοποιημένη , διπλή-τυφλή , ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του pazopanib ως συμπληρωματική θεραπεία για ασθενείς με εντοπισμένo ή τοπικά προχωρημένο RCC μετά από νεφρεκτομή

• Υπο - ερευνητής στην κλινική δοκιμή 10TASQ10 : φάσης 3 , τυχαιοποιημένη , διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη της Tasquinimod σε άνδρες με μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

• Εκπαίδευση στην Eνδοουρολογία 09-10 Απριλίου 2010, Αθήνα Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

• BLS " Βασική Υποστήριξη της Ζωής " 2005, Αθήνα , 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας της αεροπορίας

• Εκπαίδευση στην Eνδοουρολογία 20-22 Απριλίου 2012, Αθήνα Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Μάιος 31 έως Ιούνιος 1 2013 – Ενδοουρολογικό τμήμα, Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, Ερευνητικό κέντρο ELPEN

Συμμετοχή σε πολλά συνέδρια με προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις