Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Λουκιανού 13, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7254550-51
Fax: 210 7254552
Κιν.: 6977 347 355