Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Παιδίατρος Ιατρείο: Κηφισίας 102 - Ερυθρός Τηλ. 210 69 82 991