Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση Γραφείου: Ανδριανουπόλεως 34 – Π. Καρολίδου, Καλαμαριά, ΤΚ 55133, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 6973808216, 2310439300 e-mail: [email protected] Website: www.psychologos-patila.gr Η Έλενα Πατήλα ολοκλήρωσε τις πτυχιακές της σπουδές στη Ψυχολογία, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ με κατεύθυνση τη Κοινωνική - Κλινική Ψυχολογία και είναι κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εξειδικεύτηκε στην Οικογενειακή- Συστημική Θεραπεία, στο πλαίσιο τετραετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Κέντρου Οικογενειακής Θεραπείας Θεσσαλονίκης, μέλους του «Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης και επίβλεψης στη Συστημική» (European Family Therapy Association). Η εκπαίδευση περιελάμβανε τη Θεωρητική και Κλινική Εκπαίδευση στη Θεραπεία Οικογενειών, ζευγαριών και ατόμων. Η ειδίκευση της αφορά την μελέτη, συμβουλευτική και θεραπεία οικογενειών και ζευγαριών καθώς και την μελέτη, στήριξη και ανάπτυξη της λειτουργικότητας, ατόμων και ομάδων, στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών συστημάτων στα οποία συμμετέχουν και αναπτύσσουν σχέσεις (σχολικές κοινότητες, εργασία, τοπικές κοινότητες, ομάδες εθελοντών κ.α.) Τομείς Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συμβουλευτική Υποστήριξη ομάδων γονέων σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων, ως Σύμβουλος σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και κέντρα προσχολικής αγωγής και Συντονίστρια Ομάδων Γονέων καθώς και εισηγήτρια ειδικών εργαστηρίων αναπτυξιακών θεμάτων παιδιών διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών και γονεικών θεμάτων. Λειτουργία ιδιωτικού Ψυχοθεραπευτικού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη και θεραπευτική εργασία οικογενειών, ζευγαριών και ατόμων, με στόχο την υποστήριξη ατόμων και οικογενειακών συστηματών στην διαχείριση κρίσιμων μεταβάσεων και αλλαγών, αναπροσαρμογή μη λειτουργικών πρότυπων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ώστε να είναι εφικτή η λειτουργική και δημιουργική εξέλιξη, του ατόμου και της οικογένειας. Πολυετής επαγγελματική εμπειρία στο τομέα της Εργασίας με την Κοινότητα, στις αρχές τις Κοινοτικής Ψυχολογίας, με το σχεδιασμό μεγάλων έργων και προγραμμάτων προώθησης της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, μέσω της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, επαγγελματικού προσανατολισμού και στήριξης επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Σχεδιασμός παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα καταπολέμησης του ρατσισμού, προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθησης της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Συμμετοχή στο σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων και εφαρμογής εκπαιδευτικού υλικού εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης, για την εκπαίδευση των παιδιών στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αειφορία και την καταπολέμηση του ρατσισμού. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Εργασία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και Εργαστηρίων προώθησης της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων και workshops εργαζομένων- στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα όπως “Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο χώρο Εργασίας”, “Ποιοτικό Project Management”, “Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο Εργασίας”, “Ανάλυση Αναγκών”, “Ψυχολογία της Εργασίας”, “Αποτελεσματική Προβολή”, “Διαδικασίες Προσωπικής Ανάπτυξης”, “Διεκδικητικότητα”, “Burn Out Management” “Team Building”, “Ανάπτυξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” κ.α. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποίηση στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, ως Υπεύθυνη Προγραμμάτων και Ανάπτυξης της Μ.Κ.Ο. Entos#Ektos , η οποία δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανάδειξη των διαστάσεων και τη πρόληψη των συνθηκών κοινωνικού στιγματισμού ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά και νέων σε κίνδυνο κοινωνικής θυματοποίησης. Η συνεργασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και έργων προώθησης της κοινωνικής ένταξης και πρόληψης του κοινωνικού στιγματισμού ευάλωτων παιδικών πληθυσμών καθώς και τον σχεδιασμό και διαχείριση προγραμμάτων εθελοντισμού.