ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γούναρη 112 Α. Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-9633299, 6938-200082 e-mail: [email protected] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Παρακολούθηση της Δεύτερης Σχολής Ιατρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Ιταλίας χωρίς όμως ολοκλήρωση των σπουδών (εγγραφή το 1984 και διαγραφή το 1991) λόγω μετοίκησης στην Ελλάδα το 1987. Στις 26/10/92 εγγραφή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και λήψη πτυχίου to 1987. Στις 20/1/98 χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου από τη Νομαρχία Αθηνών. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Από τον Μάρτιο του 1998 έναρξη ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας ως Ψυχολόγος, σήμερα στην οδό Γούναρη 112 Γλυφάδα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Παρακολούθηση της Δεύτερης Σχολής Ιατρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Ιταλίας χωρίς όμως ολοκλήρωση των σπουδών (εγγραφή το 1984 και διαγραφή το 1991) λόγω μετοίκησης στην Ελλάδα το 1987. Το 1992 εγγραφή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και λήψη πτυχίου τo 1997. Το 1998 χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου από τη Νομαρχία Αθηνών. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Από τον Μάρτιο του 1998 έναρξη ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας ως Ψυχολόγος, σήμερα στην οδό Γούναρη 112 Γλυφάδα. ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: [email protected]/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Διπλωματική εργασία: Μικροσκοπικοί και μακροσκοπικοί μηχανισμοί της μνήμης. Πάντειο Πανεπιστήμιο 1996 Δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά: -Η διεγερτική νευρομεταβίβαση και η σχέση της με μνήμη και διεγερτοτοξικότητα. Καπαρός Γ. και Βόττα Μ.Π. Εγκέφαλος 1996, 3(33): 113-119