ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ΙΠΤΑ/ Εργαστήριο Ραδιενεργείας Περιβάλλοντος

Αγία Παρασκευή 153 10

Email: eflorou@ipta.demokritos.gr