ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ΙΠΤΑ/ Εργαστήριο Ραδιενεργείας Περιβάλλοντος Αγία Παρασκευή 153 10 Email: [email protected]