Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021
Άνδρας, 32 χρονών, 47 κιλά, 160 ύψος

Ιστορικό

Ανά μακρά διαστήματα εμφανίζω απόστημα βαρθολίνειου αδένα.Συνήθως το απόστημα διανοιγει από μόνο του οπότε αποσυμφορίσεται ή χρησιμοποιώ betafusin

Ερώτηση

Βρίσκομαι στην αρχή κύησης και έχω εμφανίσει απόστημα μεγαλύτερο από τι συνήθως!Αποτελεί αυτό κίνδυνο για την εγκυμοσύνη ?και πως θα μπορουσα να το αντιμετωπισω με φυσικό τρόπο?