Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018
Άνδρας, 19 χρονών, 45 κιλά, 164 ύψος

Ιστορικό

.

Ερώτηση

Υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία λογοθεραπευτες που να βοηθούν.. Όχι όμως ασθενής μόνο μέσα από το νοσοκομείο...