Πέμπτη, 06 Ιανουαρίου 2022
Άνδρας, 34 χρονών, 130 κιλά, 200 ύψος

Ιστορικό

Κιρσοκήλη πρώτου βαθμού, αριστερά

Ερώτηση

Πόσο επηρεάζει η κιρσοκήλη την γονιμότητα?