Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022, 00:21
Άνδρας, 75 χρονών, 90 κιλά, 170 ύψος

Ιστορικό

Βηματοδότης, υπερταση

Ερώτηση

Σε κακοήθεια gleason 7, t2, είναι ασφαλής η ανοιχτή ριζική προστατεκτομή λόγω ιατρικού ιστορικού; Το κόστος ρομποτικής είναι πολύ υψηλό;