Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021
Άνδρας, 21 χρονών, 62 κιλά, 161 ύψος

Ιστορικό

Υπερβολικό άγχος και φόβος με κρίσεις σωματοποίησης

Ερώτηση

Είναι φυσιολογικό να μην έχει αναφέρει ο ψυχολόγος σου τίποτα σχετικά με το τι μπορεί να έχεις μέσα σε διάστημα τριών μηνών; Πόσο καιρό παίρνει στον ψυχολόγο συνήθως να αναγνωρίσει τη διαταραχή που έχεις με μια φορά την εβδομάδα συνεδρία;