Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Γυναίκα, 62 χρονών, 119 κιλά, 185 ύψος

Ιστορικό

Είχα πολλές φορές το άγχος για τα οικονομικά, μιάς και δεν έχω σταθερό εισόδημα. Τώρα τα οικονομικά μου βρίσκονται σε δραματικό σημείο και, μάλιστα, κινδυνεύω να μείνω εντελώς άφραγκος, χωρίς πιθανότητα στήριξης, έστω και μικρής, από φίλους/γνωστούς, αφού κι αυτοί είναι οικονομικά αδύναμοι

Ερώτηση

Αν αυτό δεν είναι ένα πραγματικό αδιέξοδο, όπως μου φαίνεται, πως μπορώ να βγω απ αυτό? Ευχαριστώ