Τα δικά σας σχόλια

Α.Μ. Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Κι αν ο ένας νιώθει ότι έχει βαλτώσει αλλά ο άλλος θεωρεί ότι έχει κάνει τα παντα? Τι γίνεται τότε? Πώς φέρνεις τον ενθουσιασμό ξανά?