Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2021
Άνδρας, 21 χρονών, 70 κιλά, 176 ύψος

Ιστορικό

Δεν έχει ιστορικό

Ερώτηση

Κατά τη διάρκεια εγχείρησης κύστης κόκκυγα, τοποθετήθηκε ορός στο χέρι στην πάνω πλευρά της παλάμης. Κατόπιν το χέρι παρουσίασε ελαφρό οίδημα στο σημείο τοποθέτησης του ορού, άλγος και ελαφρά ερυθρίαση. Τα συμπτώματα αυτά παρά το ότι παρήλθαν 8 ημέρες διαρκούν χωρίς να καλυτερεύουν. Ο γιατρός είπε ότι έσπασε φλέβα και δημιούργησε τοπική θρόμβωση και ότι θα συνέλθει, παρά ταύτα 8 μέρες μετά τίποτε. Παρακαλώ πείτε μου τί θεωρείτε ότι συμβαίνει, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος και αν πρέπει να κάνουμε κάτι πέραν του να μην κουράζει το χέρι ο γιός μου, που δεν το κουράζει. Σημειώνω ότι κατά το πως αισθάνεται ο γιός μου λέει ότι αισθάνεται το οίδημα να έχει προχωρήσει προς τα άνω και το εντοπίζει σήμερα μεταξύ βραχίονα και πήχη