Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020
Άνδρας, 43 χρονών, 75 κιλά, 170 ύψος

Ιστορικό

Θυρεοειδής

Ερώτηση

Όταν έχουμε περίοδο επιτρέπετε να γίνει εγχείρηση ολικής αφερεσης θυροειδους?