Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Ο ΔΜΣ θεωρείται ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για την μέτρηση της παχυσαρκίας ανδρών και γυναικών.

Υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο το ύψους (σε μέτρα).

Για να υπολογίσετε τον Δείκτη Μάζας Σώματός σας, εισάγετε το σωματικό σας βάρος (σε κιλά) και το ύψος σας (σε εκατοστά).

Το φύλο σας:
Δεν συμπληρώσατε σωστά το βάρος σας. Πρέπει να εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ 40 και 200 κιλών.
Δεν συμπληρώσατε σωστά το ύψος σας. Πρέπει να εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ 145 και 220 εκατοστών.