Υπολογισμός Ιδανικού Σωματικού Βάρους

Υπολογίστε το ιδανικό σας βάρος, βάσει του φύλου και του ύψους σας.

Για να υπολογίσετε το ιδανικό σας βάρος εισάγετε το φύλο και το ύψος σας. Το ιδανικό βάρος είναι μέχρι και με 10% απόκλιση από το αποτέλεσμα που προέκυψε.

Το φύλο σας:
Δεν συμπληρώσατε σωστά το ύψος σας. Πρέπει να εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ 145 και 213 εκατοστών.