Κρυοπάγημα

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Αθλητικοί τραυματισμοί και κρύο: Αντιμετώπιση κρυοπαγημάτων και υποθερμίας

Αν ασκείστε στο κρύο ή στη βροχή δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε ενδεχόμενη εμφάνιση υποθερμίας ή κρυοπαγημάτων.

Τρίτη, 08 Μαρτίου 2011

Οδηγίες προφύλαξης από τις χιονοπτώσεις και τις χαμηλές θερμοκρασίες

Η έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει απειλητικές για την υγεία των ανθρώπων καταστάσεις, όπως η υποθερμία και τα κρυοπαγήματα.