Πλασμαφαίρεση

Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020

Πλάσμα για θεραπεία κορωνοϊού από 10 Έλληνες αναρρώσαντες από CoViD-19

Μέχρι σήμερα, 42 δότες έχουν ελεγχθεί για την ύπαρξη αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 και ήδη σε 10 από αυτούς έχει ολοκληρωθεί η πλασμαφαίρεση και η συλλογή του πλάσματος.