Εισαγωγή μαθητών με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι μαθητές με σοβαρές παθήσεις θα πρέπει να περάσουν από την αρμόδια επιτροπή για την απόκτηση πιστοποιητικού πάθησης έως τις 14 Μαρτίου.Διαβάστε...

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014
Τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Διαχειριστής

Συνημμένο αρχείο

Οι μαθητές με σοβαρές παθήσεις θα πρέπει να περάσουν από την αρμόδια επιτροπή για την απόκτηση πιστοποιητικού πάθησης έως τις 14 Μαρτίου.

Διαβάστε αναλυτικά τη διαδικασία, τον πίνακα των παθήσεων και τα νοσοκομεία που ορίστηκαν οι επιτροπές αυτές.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ