Κάλυψη Θέσης Νοσηλευτή/τριας από τον Σ.Ο.Ψ.Υ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) προτίθεται να προσλάβει νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ΤΕ ή ΠΕ για πλήρη απασχόληση σε...

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015
Τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Διαχειριστής

Συνημμένο αρχείο

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) προτίθεται να προσλάβει νοσηλευτή/νοσηλεύτρια ΤΕ ή ΠΕ για πλήρη απασχόληση σε βάρδιες 24ώρου στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Δείτε την σχετική προκήρυξη.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ