Έρευνα για την Πρόληψη του Κακοήθους Μελανώματος στην Ελλάδα

Διερεύνηση της Γνώση, της Στάσης και της Συμπεριφοράς σχετικά με την Πρόληψη του - πιο επιθετικού τύπου Καρκίνου του Δέρματος - Κακοήθους Μελανώματος...

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, 15:28
Τροποποίηση: Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022, 13:47

ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΚΑΠΆΚΗ

Συνημμένο αρχείο

Διερεύνηση της Γνώση, της Στάσης και της Συμπεριφοράς σχετικά με την Πρόληψη του - πιο επιθετικού τύπου Καρκίνου του Δέρματος - Κακοήθους Μελανώματος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στην επιστημονική έρευνα (αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα) συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρει στο ακόλουθο link:
✍️👇
https://forms.gle/wzNVVBGBNDczywqbA

*[Διευκρινίζεται ότι: 1) έχει προηγηθεί πιλοτική έρευνα κι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι του ερωτηματολογίου (έλεγχος αξιοπιστίας και έλεγχος εγκυρότητας), 2) πραγματοποιείται για επιστημονικό σκοπό και 3) δεν υπάρχει κάποια πηγή χρηματοδότησης της έρευνας].
Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και θα μας βοηθήσει καθοριστικά!

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ