Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014
iatronet.gr

Είναι αδύνατο για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές αυτού του φόρουμ να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα όλων των θέσεων σε αυτό το φόρουμ. Οι δημοσιεύσεις εκφράζουν τις απόψεις και τη γνώμη του συγγραφέα, αλλά όχι απαραίτητα τους ιδιοκτήτες του φόρουμ και τους φορείς εκμετάλλευσης. Αν αισθάνεστε ότι ένα δημοσιευμένο μήνυμα είναι αμφισβητήσιμο, σας ενθαρρύνουμε να ειδοποιήσετε αμέσως κάποιον διαχειριστή αυτού του φόρουμ.

Συμφωνείτε να μην δημοσιεύσετε καταχρηστικό, χυδαίο, άσεμνο, απεχθές, συκοφαντικό, απειλητικό, σεξουαλικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στον οριστικό αποκλεισμό σας από αυτό το φόρουμ. Σημειώστε ότι όλες οι IP διευθύνσεις καταγράφονται με σκοπό την επιβολή αυτών των όρων.

Συμφωνείτε ότι οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές αυτού του φόρουμ έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν, να επεξεργαστούν, να μετακινήσουν ή να κλείσουν ένα θέμα συζήτησης οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι κάθε πληροφορία που έχετε εισαγάγει αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων. Ενώ αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συναίνεσή σας, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για κάθε προσπάθεια εισχώρησης που μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση κινδύνου των δεδομένων.

Αυτό το σύστημα φόρουμ χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες τοπικά στον υπολογιστή σας. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν καμία από τις πληροφορίες που έχετε εισαγάγει ανωτέρω. Εξυπηρετούν μόνο στο να βελτιωθεί η περιήγησή σας. Η διεύθυνση email χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση των λεπτομερειών εγγραφής και κωδικού πρόσβασης σας (και για την αποστολή των νέων κωδικών πρόσβασης εάν ξεχάσετε τους τρέχοντες) καθώς και για την τακτική επικοινωνία μαζί σας μέσω του newsletter και newsflash του iatronet.gr.

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να μοιράζονται όποια πληροφορία τους ανήκει με οποιοδήποτε μέσο (δημιουργία συζήτησης, σχόλιο, video κλπ). Έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν διαδικτυακά με οποιοδήποτε άλλο άτομο, επιχείρηση ή οργανισμό από τη στιγμή που υπάρχει η συγκατάθεση και των δύο πλευρών για επικοινωνία.

Όλοι οι χρήστες έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς να υπάρχει διάκριση για το φύλο, την εθνότητα, την ηλικία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, πολιτικής ή κομματικές κατευθύνσεις, μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης ή άλλης κοινωνικής φύσης.

Σύμφωνα με τις αρχές αυτές έχουν ορισθεί οι όροι χρήσης, που ακολουθούν. Οι όροι αυτοί θεωρούνται αποδεκτοί από τους χρήστες από τη στιγμή που προχωρούν σε εγγραφή ως μέλη της διαδικτυακής κοινότητας. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, οι διαχειριστές της διαδικτυακής κοινότητας έχουν το δικαίωμα αναστολής της λειτουργίας ή ακόμα και διαγραφής του μέλους του ιστοτόπου:

Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα οριζόμενα στους Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06, σχετικά με την προστασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έρχονται στην κατοχή τους με ή χωρίς την συγκατάθεση του κατόχου τους.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία της διαδικτυακής κοινότητας είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τα καθοριζόμενα στους παραπάνω Νόμους για τα δεδομένα, που αποθηκεύονται στη διαδικτυακή κοινότητα.

Αυτή η διαδικτυακή κοινότητα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά και μη μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που φυλάσσει. Οι χρήστες από την πλευρά τους απαιτείται να τηρήσουν τα παρακάτω:

- Δε θα δημοσιεύουν διαφημιστικές ειδήσεις τρίτων και άσχετων με το αντικείμενο της διαδικτυακής κοινότητας.
- Δε θα συγκεντρώνουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες πληροφορίες μελών από τη διαδικτυακής κοινότητας.
- Δε θα εμπλακούν σε παράνομες διαφημιστικές διαδικασίες, όπως πυραμίδες κλπ.
- Δε θα “ανεβάζουν” στη διαδικτυακή κοινότητα μολυσμένα αρχεία ή επιβλαβές λογισμικό.
- Δε θα εισέρχονται στη διαδικτυακή κοινότητα με στοιχεία άλλων μελών.
- Δε θα παρενοχλούν άλλα μέλη της διαδικτυακής κοινότητας.
- Οι δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν σχέση με το αντικείμενο της διαδικτυακής κοινότητας και σε καμία περίπτωση δε θα αφορούν παράνομες πράξεις, πορνογραφία ή απειλητικές δηλώσεις.
- Δε θα παροτρύνουν άλλους για να προβούν σε μία από τις ανωτέρω πράξεις.

Εκτός από τα παραπάνω, οι χρήστες της διαδικτυακής κοινότητας συμφωνούν με τους παρακάτω όρους, που αφορούν στην εγγραφή τους ως μέλη:

- Δε θα παρέχονται λανθασμένες πληροφορίες για την ταυτότητα.
- Δε θα δημιουργούνται λογαριασμοί με στοιχεία άλλου ατόμου.
- Δε θα δημιουργούνται περισσότεροι από έναν λογαριασμοί.
- Αν ανασταλεί ή διαγραφεί λογαριασμός από το διαχειριστή δε θα δημιουργηθεί άλλος.
- Η διαδικτυακή κοινότητα θα χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 13 ετών με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
- Δε θα χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή κοινότητα αν έχετε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα.
- Δε θα κοινοποιήσετε σε άλλους τον κωδικό πρόσβασης και δε θα δώσετε τα στοιχεία πρόσβασης σε άλλους.
- Δε θα δηλώνετε ως όνομα χρήστη απρεπείς φράσεις.

Σε σχέση με τα δικαιώματα των άλλων μελών της διαδικτυακής κοινότητα, οι χρήστες συμφωνούν και στα κατωτέρω:

- Δε θα δημοσιεύεται περιεχόμενο, που έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων.
- Κάθε περιεχόμενο που θεωρείται ότι δεν ακολουθεί τους όρους χρήσης της διαδικτυακής κοινότητας θα απομακρύνεται από τους διαχειριστές του συστήματος.
- Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αναφέρει περιεχόμενο στους διαχειριστές, χρησιμοποιώντας στη σχετική λειτουργία της διαδικτυακής κοινότητας.
- Κάθε χρήστης, του οποίου το περιεχόμενο αναφέρθηκε ως απρεπές και απομακρύνθηκε θα ειδοποιείται. Αν δε συνετιστεί τότε ο λογαριασμός θα διαγράφεται.
- Οι επιχειρήσεις - επαγγελματίες, στους οποίους οι χρήστες ανακοινώνουν προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις διατάξεις περί προσωπικού απορρήτου και να μην τα κοινοποιούν στη διαδικτυακή κοινότητα.
- Δε θα αποστέλλονται μηνύματα σε άλλους χρήστες για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς εκτός κι αν αυτοί έχουν συμφωνήσει να δέχονται τέτοιου είδους μηνύματα.

Όσον αφορά σε διενέξεις - διαφωνίες ορίζονται τα παρακάτω:
- Για τυχόν διενέξεις νομικής φύσεως, αρμόδια θεωρούνται τα ελληνικά δικαστήρια για την επίλυσή τους.
- Παρόλη τη προσπάθεια τήρησης των όρων, από όλους τους χρήστες της διαδικτυακής κοινότητας, η χρήση του γίνεται με δικιά σας ευθύνη και με την εγγραφή σας στη διαδικτυακής κοινότητας θεωρείται ότι έχετε πλήρη γνώση των κινδύνων διαρροής πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων.
- Η ιδιοκτήτρια εταιρία της διαδικτυακής κοινότητας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρούσας διαδικτυακής κοινότητας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Με λένε Έλενα Καραμπή...ειμαι μεταμοσχ ευμένη 28 συναπτά έτη με το δώρο ζωής από τη μητέρα μου..
Παρουσιάστηκε ραγδαία η νόσος στα 24.5 χρόνια μου... Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου... 1 χρόνο πριν πάθαινα ουρολοιμώξεις καθε βδομάδα στο γιατρό αντιβιώσεις συνέχεια.
..και χαμηλές πιεσεις..δεν εδωσα σημασια γιατι δούλευα 12ωρα και το έριχνα στο άγχος και στη πίεση της καθημερινότητας..
Ωσπου μια μέρα είχα μια κρίση απο οτι φάνηκε αργότερα αυξημένο καλίο(10) κρεατινινη (12) ουρια (300) κλπ
Βρέθηκα στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς σε πολύ άσχημη κατάστασή.
Το αποτέλεσμα σκληρό και για μένα που είχα άγνοια σοκαριστικό...δεν ειχα ιδεα τι ειναι η νεφρική ανεπάρκεια και η μεταμόσχευση, πολλές πληροφορίες γύρω απο την ασθένεια,που τότε μου φαινόντουσαν βουνό...μου πέρασαν υποκλειδιο καθετήρα και μπήκα στη τεχνητό νεφρό(μήχανημα αιμόκ/ρσης) άμεσα ....η μητέρα μου δηλώσε εξαρχης οτι θέλει να μου δωρίσει το νεφρό της...
Η μεταμόσχευση ήρθε στους 6 μηνες καθως υπήρχαν πολλά θέματα στην αιμοκάθαρση..
Τίποτα δεν ήρθε εύκολα σε αυτά τα 28 χρόνια...ολα δυσκολα η ανοσοκαταστολή...σε κρατάει μακρια απο το μηχάνημα αλλα οι λοιμώξεις καραδοκούν παντα..
Τα προβλήματα που επιφέρει ειναιτο αντίτιμο για μια ζωή φυσιολογική.
Η αιτία που σκέφτηκα να κανω την ομαδα ”Δωρεά οργάνων Δώρο ζωής”ηταν για να μοιραστώ και να βοηθήσω συνασθενεις να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα , να προφυλάξουν τα πολύτιμα αυτα φίλτρα, και να ενημερώνω για τη πορεία εξελιξης της νόσου...πάντα με γνώμονα τις συμβουλες και γνωσεις μεταμοσχευτων και νεφρολογων γιατρών
Ευχαριστώ τη μητέρα μου που μου έδωσε τη δυνατοτητα να ζήσω ξανά και το Επιτελείο γιατρών τουΓ .Ν.ΛΑΙΚΟΥ που με στήριξαν και με στηρίζουν...
Καθώς ευχαριστω και τον φίλο και συνασθενή Παντελή Χατζή για το καλεσμα στη διαχείριση και για τη πολυ καλη μας συνεργασία στους ”νεφροπαθειςκαι μεταμοσχευμενους Ελλαδας”

Ελπίζω οι κανόνες να γίνουν σεβαστοί και να υπάρξει εποικοδομητικός και πολιτισμένος διάλογος. Χρειαζόμαστε όλοι ένα μέσο επικοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, χωρίς άναρθρες κραυγές!


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ