2020 - Παγκόσμια Έρευνα για ασθενείς με Λέμφωμα και Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Η ”Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία” ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου οργανισμών ασθενών με λέμφωμα ”Συνασπισμός Λεμφώματος”...

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020, 13:37
tired

Η ”Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία” ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου οργανισμών ασθενών με λέμφωμα ”Συνασπισμός Λεμφώματος” (Lymphoma Coalition) συμμετέχει στην Παγκόσμια Έρευνα για ασθενείς με λέμφωμα και ΧΛΛ.

Έχετε διαγνωστεί εσείς ή ένα αγαπημένο σας άτομο με λέμφωμα?

Κάθε δύο χρόνια, ο Συνασπισμός Λεμφώματος - ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο οργανώσεων ασθενών - διεξάγει μια παγκόσμια έρευνα για ασθενείς με λέμφωμα και ΧΛΛ και την οικογένεια τους, τους φίλους και τους φροντιστές τους.

Η έρευνα του 2020 είναι η ευκαιρία σας για να μοιραστείτε την εμπειρία σας σχετικά με το λέμφωμα και την ΧΛΛ.

Τα δεδομένα της έρευνας χρησιμοποιούνται τοπικά και παγκοσμίως για:

- Βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης.
- Συμβουλές για αλλαγή.
- Παρέχετε σημαντικά στοιχεία και στατιστικά στοιχεία για τον ασθενή.

Για παραδείγματα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, μπορείτε να δείτε τις αναφορές των ευρωπαϊκών χωρών από την έρευνα Παγκόσμιου Ασθενούς LC 2018 ή την έκθεση σχετικά με τη φροντίδα του λεμφώματος στην Ευρώπη: Συνεχιζόμενη Εξερεύνηση των Ανισοτήτων στη Φροντίδα.

Παρακαλείστε να συμμετάσχετε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lymphomacoalition.org/gps2020 έως τις 11 Μαρτίου 2020.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε 19 γλώσσες και θα διαρκέσει περίπου 20-35 λεπτά, για να ολοκληρωθεί για έναν ασθενή και 10 λεπτά για έναν φροντιστή.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποχωρήσουν από τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της έρευνας, αλλά μόνο μέχρι το σημείο υποβολής.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για προηγούμενες έρευνες στο www.lymphomacoaltion.org.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ