Ιστολογική υστεροσκοπησης

Τα τεμαχίδια του ενδοτραχήλου εμφανίζουν αραιές φλεγμονώδεις διηθήσεις απόλεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. Το αδενικό...

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023, 21:44
EVITTA

Τα τεμαχίδια του ενδοτραχήλου εμφανίζουν αραιές φλεγμονώδεις διηθήσεις από
λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. Το αδενικό και
καλυπτήριο ενδοτραχηλικό επιθήλιο παρουσιάζουν συχνή υπερπλασία των εφεδρικών
κυττάρων, καθώς και άωρη πλακώδη μεταπλασία. Επιθηλιακή δυσπλασία ή κοιλοκυτταρική
ατυπία δεν παρατηρούνται.
Οι ενδομητρικοί αδένες παρουσιάζουν ελικοειδές ή διατεταμένο σωληνώδες σχήμα και είναι
μέσου ή μεγάλου μεγέθους. Συχνά, παρουσιάζουν θηλώδεις προσεκβολές εντός του αυλού
τους. Το ενδομητρικό επιθήλιο είναι μονόστιβο ή ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό, με
αραιοχρωματικό ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα και κατά θέσεις υπο- και υπερπυρηνικά
κενοτόπια. Οι πυρήνες των κυττάρων είναι μικροί, υποστρόγγυλοι και ομαλοί. Παρουσιάζουν
μιτωτική δραστηριότητα, χωρίς πυρηνική ατυπία. Το ενδομητρικό στρώμα είναι χαλαρό, με
εστιακές αιμορραγικές διαποτίσεις, ενώ αποτελείται από ατρακτόμορφα κύτταρα. Σε αρκετές
θέσεις, παρατηρείται λύση του στρώματος, με αιμορραγικές διαποτίσεις και εναποθέσεις
ινικής. Η αναλογία ανάμεσα στους αδένες και το στρώμα του ενδομητρίου είναι φυσιολογική.
Ο ενδοτραχηλικός πολύποδας έχει ινώδες στρώμα με αρκετά παχυτοιχωματικά αγγεία. Οι
αδένες του είναι μέσου ή μεγάλου μεγέθους, συχνά κυστικά διατεταμένοι. Το ενδοτραχηλικό
επιθήλιο εμφανίζει συχνή πλακώδη μεταπλασία. Δεν παρουσιάζει πυρηνική ατυπία. Εντός του στρώματος του πολύποδα παρατηρούνται πυκνές φλεγμονώδεις διηθήσεις από λεμφοκύτταρα,
πλασματοκύτταρα και ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα.
ΔΙΑΓΝΩΣH:
Ενδομήτριο παραγωγικού τύπου με ανώμαλη ωρίμανση - Ενδοτραχηλικός πολύποδας.
Στοιχεία κακοήθους νεοπλασματικής εξεργασίας δεν παρατηρούνται.
Παρακαλώ
Τι σημασία έχουν όλα τα παραπάνω για το ενδομήτριο; υπάρχει πρόβλημα ; πως πρέπει να κινηθώ;
Είχα σποτινγκ μεσοκυκλικα για ένα τρίμηνο, πέρα από τον πολύποδα, έχω ένα ινομυωμα 2.5 εκ.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ