Δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου από τη ΔΕΗ

Άτομα με αναπηρία, με χαμηλό εισόδημα κλπ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν δικαιούχοι. Έχετε κάνει αίτηση, γνωρίζετε τις διαδικασίες?...

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013
Τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Διαχειριστής

Άτομα με αναπηρία, με χαμηλό εισόδημα κλπ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν δικαιούχοι. Έχετε κάνει αίτηση, γνωρίζετε τις διαδικασίες? Παραθέστε την άποψή σας.

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ